Interactive workshop in Ursynów/ Interaktywne warsztaty na Ursynowie

W jaki sposób poruszasz się po Warszawie? Czy Twoja dzielnica ma szansę stać się 15-minutowym miastem?

Możliwość pieszego poruszania się po mieście, kluczowe usługi „w zasięgu kroku” lub osiągalne sprawnym transportem miejskim to z pewnością potrzeba wielu mieszkańców. 15-minutowe miasto ma dawać możliwości, nie ograniczając swobody wyboru i przemieszczania się. Głośna dziś i kontrowersyjna koncepcja gościła już w 2010 roku w naszej dzielnicy pod nazwą ‘Sercem Ursynowa – ulica miejska”. Podczas spotkań między przedstawicielami środowiska naukowego, urzędnikami, przedsiębiorcami i mieszkańcami dyskutowano o tym gdzie ma powstać i jaki charakter ma mieć miejsce ogniskujące, spełniające warunki centrum lokalnego Ursynowa. Dziś powracamy do tej dyskusji i rozmowy o tym czym jest piesze poruszanie się po mieście jako wartość, możliwość, wybór. 

Warsztaty interaktywne przygotowane są i prowadzone przez doktorantkę SD Anthropos IPAN Annikę Lundkvist i jej promotorkę dr hab. Ewę Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ PAN w języku polskim i angielskim i przy współpracy z Aktywna Warszawa Urzędu M.St.Warszawy. Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety odnoszącej się do obu pytań i wspólnych aktywności związanych z mobilnością w mieście.

Gdzie i Kiedy? Urząd Dzielnicy Ursynów, Warszawa Al. KEN 61, Sala Konferencyjna nr 136; Sobota, 15. kwietnia, godzina 15:OO 

Annika Lundkvist, doktorantka SD Anthropos

Ursynów (April 2023)

How do you get around Warsaw? Does your neighborhood have a chance to become a 15-minute city?

The ability to walk around the city and have key services “within walking distance” or reachable by efficient public transportation is a need of many residents. The 15-minute city is meant to provide opportunities without restricting freedom of choice and movement. The now famous and controversial concept was already hosted in our district in 2010 under the name ‘Heart of Ursynów – an urban street’. During the meetings between representatives of the scientific community, officials, entrepreneurs and residents, there was a discussion about where the focal point, meeting the conditions of Ursynów’s local center, should be created and what its character should be. Today, we return to this discussion and talk about what walking in the city is as a value, an opportunity, a choice.

Ursynów (April 2023)

The interactive workshops are prepared and conducted by SD Anthropos IPAN PhD student Annika Lundkvist and her supervisor Dr. Ewa Korcelli-Olejniczak, Prof. IGiPZ PAN in Polish and English and in cooperation with Active Warsaw of the Warsaw City Hall. We invite residents to fill out a questionnaire (in Polish here and in English here) relating to both questions and common activities related to mobility in the city.

When and Where. Ursynów District Office, Warsaw Al. KEN 61, Conference Room No. 136; Saturday, April 15, 15:OO

Annika Lundkvist, PhD student at Anthropos Doctoral School

Register via Google forms here

Register via FB here

Post by Institute IGIPZ PAN on April 11, 2023

“Możliwość pieszego poruszania się po mieście, kluczowe usługi „w zasięgu kroku” lub osiągalne sprawnym transportem miejskim to z pewnością potrzeba wielu mieszkańców. 15-minutowe miasto ma dawać możliwości, nie ograniczając swobody wyboru i przemieszczania się.

Głośna dziś i kontrowersyjna koncepcja gościła już w 2010 roku w dzielnicy Ursynowa pod nazwą ‘Sercem Ursynowa – ulica miejska”. Podczas spotkań między przedstawicielami środowiska naukowego, urzędnikami, przedsiębiorcami i mieszkańcami dyskutowano o tym gdzie ma powstać i jaki charakter ma mieć miejsce ogniskujące, spełniające warunki centrum lokalnego Ursynowa. Dziś powracamy do tej dyskusji i rozmowy o tym czym jest piesze poruszanie się po mieście jako wartość, możliwość, wybór.

Warsztaty interaktywne przygotowane są i prowadzone przez doktorantkę Szkoły Doktorskiej Anthropos (Szkoła Doktorska Anthropos) i IGIPZ PAN Annikę Lundkvist (Pedestrian Space) i jej promotorkę dr hab. Ewę Korcelli-Olejniczak (Ewa Karolina Korcelli-Olejniczak), prof. IGiPZ PAN w języku polskim i angielskim i przy współpracy z AKTYWNA WARSZAWA Urzędu M. St. Warszawy. Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety odnoszącej się do obu pytań i wspólnych aktywności związanych z mobilnością w mieście. Więcej info i anketa: https://pedestrianspace.org/w-jaki-sposob-poruszasz-sie-po-warszawie-czy-twoja-dzielnica-ma-szanse-stac-sie-15-minutowym-miastem/

Gdzie i Kiedy? Urząd Dzielnicy Ursynów, Warszawa Al. KEN 61, Sala Konferencyjna nr 136; Sobota, 15. kwietnia, godzina 15:OO